Mô tả Bộ nhận diện Halo Smart

Bộ nhận diện Halo Smart lấy hình tượng vầng hào quang công nghệ cùng du lịch. Sản phẩm được tạo ra từ tiêu chí niềm tin, ứng dụng công nghệ.
Tiêu chí: Đặt niềm tin mới cho khách du lịch để lựa chọn điểm đến phù hợp, bạn sẽ thoải mái hơn trong việc lựa chọn điểm đến của mình mà không cần phải đau đầu tìm phòng trên mạng. Những dịch vụ đầy đủ về du lịch khu vực dẽ hiện rõ cho người dùng sản phẩm mà tiêu chí Halo Smart hướng đến

Đánh giá Bộ nhận diện Halo Smart